ISSN 2334-9492 (Online)
 

Uputstvo za autore

Pre podnošenja rukopisa Uredništvu časopisa Hospital Pharmacology – International Multidisciplinary Journal (HOPH) svi autori treba da pročitaju naše Uputstvo za autore (Instructions for Authors), gde će pronaći sve potrebne informacije o pisanju i pripremanju rada u skladu sa standardima HOPH. Veoma je važno da autori pripreme rad prema datim propozicijama, jer ukoliko rukopis ne bude usklađen s ovim zahtevima, Uredništvo može odložiti objavljivanje rada ili čak odbiti njegovo publikovanje. Stoga se autorima i potencijalnim saradnicima savetuje da pažljivo pročitaju ovo uputstvo pre nego što pristupe pripremi rukopisa za štampu u HOPH.

Instructions for Authors [PDF]
Instructions for Reviewers [PDF]