ISSN 2334-9492 (Online)
 

Dostavljanje rukopisa

Rukopis, propratno pismo i formular za izjavu (Author Warranty and Copyright Transfer Agreement – Author Statement Form) koji su potpisali svi autori treba poslati na
sledeću e-mail adresu: hophonline@gmail.com